Языки (укр)

Останні новини

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Це неймовірні емоції!

21-07-2021

Чи складно працювати бухгалтером? Я...

Подробнее

Ой на Івана, ой та на Купала!

08-07-2021

Івана Купала – одне із найпоетичніш...

Подробнее

Головне — здоровим бути!

10-06-2021

Згідно Договору про співробітництво...

Подробнее

Порядок направлення

Порядок направлення пацієнтів в стаціонарне (реабілітаційне) відділення первинного та складного протезування:

Пацієнти поступають в стаціонар на протезування за направлення підписаним заступником директора підприємства з медичної роботи Полтавського КЕПОП.

Особи з обмеженими фізичними можливостями направляються в стаціонарне відділення при наявності захворювань, визначених в «Положенні про первинне та складне протезування осіб з вадами опорно-рухового апарату», затвердженому наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 22.09.2004р. № 234 (в редакції наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 17.02.2011р. № 58).

Показаннями для направлення осіб з обмеженими фізичними можливостями в стаціонарне відділення згідно Положення являються:

● множинні та сполучені ампутаційні дефекти кінцівок;

● вроджені вади і дефекти з наявністю недорозвинених сегментів різної локалізації;

● захворювання та травми центральної і периферійної нервових систем із значними порушеннями опорно-рухової системи;

● наявність пороків та захворювань кукс, що не можуть бути усунуті оперативними чи консервативними методами лікування, таких як:

● кукси з рубцями шкіри в області навантаження або по всій поверхні кукси;

● короткі кукси;

● кукси булавоподібної форми;

● кукси з надлишком м'яких тканин;

● кукси з об’ємом, що постійно змінюється;

● кукси з вираженою м’язовою атрофією;

● кукси з порушенням чутливості шкіри;

● відсутність нижньої кінцівки з резекцією частини тазу;

● порушення функції суміжного з куксою суглобу внаслідок:

● вираженої контрактури суміжного суглобу;

● вираженої деформації суміжного суглобу;

● нестабільності суміжного суглобу;

● вираженої туго рухомості або анкілозу суміжного суглобу;

● вираженого больового синдрому суміжного суглобу;

● ожиріння 3-го ступеню та вище;

● захворювання та дефекти кінцівок:

● двохсторонній коксартроз або гонартроз;

● односторонній коксартроз або гонартроз кінцівки в поєднанні із значними порушеннями функції другої кінцівки, викликаними ампутаційним дефектом або захворюванням;

● наслідки травм та захворювань нижніх кінцівок, що потребують додаткового розвантаження на вище розташований сегмент кінцівки;

● захворювання і деформації хребта:

● наявність нейрогенної сколіотичної або кіфотичної деформації з кутом більше 40º з ознаками ригідності та декомпенсації деформації;

● аномалії розвитку хребта та грудної клітини;

● наявність ізольованої або супутньої деформації на рівні шийного та шийно-грудного відділів.

Примітка 1.

Особи з паралічами нижніх областей тіла та з порушеннями функцій тазових органів, можуть бути прийняти в стаціонарне відділення у виняткових випадках за рішенням заступника директора з медичної роботи підприємства і тільки з особою, яка обслуговує хворого.

Примітка 2.

З особою з інвалідністю 1 групи при необхідності у виняткових випадках за рішенням заступника директора з медичної роботи підприємства може бути прийнята особа, яка обслуговує хворого.

Протипоказаннями для направлення осіб з обмеженими фізичними можливостями в стаціонарне відділення згідно Положення являються:

● підвищена температура тіла нез'ясованої етіології;

● інфекційні захворювання;

● гострий запальний процес кінцівки або кукси, на яку планується виготовлення протезно-ортопедичного виробу;

● хронічний, у стадії загострення, запальний процес кінцівки або кукси, для якої буде виготовлятися протезно-ортопедичний виріб;

● трофічні виразки будь якої етіології, які потребують тривалого лікування та заважають протезуванню;

● шкіряні і венеричні захворювання;

● відкрита форма туберкульозу легень;

● епілепсія і психічні захворювання;

● хронічний алкоголізм, наркоманія;

● неможливість протезування через потребу в реконструктивному хірургічному лікуванні.

Для протезування в умовах стаціонару

необхідно обов’язково мати такі документи:

Для дорослих після 18-ти років:

 1. Довідка МСЕК про групу інвалідності та індивідуальна програма реабілітації (ІПР) для осіб з інвалідністю, для інших осіб і осіб з інвалідністю у яких група встановлена безстроково до 2007 року довідка ЛКК.

 2. Направлення місцевого органу соціального захисту населення.

 3. Паспорт або інший документ, що засвідчує особу.

 4. Копію ідентифікаційного номера.

 5. Пенсійне посвідчення.

 6. Флюорографію давністю до 1 року.

 7. Якщо у хворого цукровий діабет – висновок ендокринолога із вказівкою дози інсуліну.;

 8. Виписка з історії хвороби від дільничного лікаря з результатами медичного обстеження за місцем проживання, у тому числі лабораторні аналізи крові, сечі, висіву із калу на збудників кишкових інфекцій, ентеробіоз.

 9. Довідка від лікаря-психіатра про стан психічного здоров'я, картка профілактичних щеплень (форма № 063/о).

 10. Довідка від сімейного (дільничного) лікаря про відсутність інфекційних захворювань за місцем проживання.

Для дітей до 18-ти років:

1. Направлення ЛКК та індивідуальна програма реабілітації (ІПР).

 1. Копія свідоцтва про народження.

 2. Дані про батьків або осіб, які їх замінюють.

 3. Медична картка дитини (форма № 026/у).

 4. Виписка з історії хвороби від дільничного лікаря-педіатра з результатами медичного обстеження за місцем проживання дитини, у тому числі лабораторні аналізи крові, сечі, висіву із калу на збудників кишкових інфекцій, ентеробіоз.

 5. Довідка від лікаря-психіатра про стан психічного здоров'я, картка профілактичних щеплень (форма № 063/о).

 6. Довідка від дільничного лікаря-педіатра про відсутність інфекційних захворювань за місцем проживання дитини.

Виписка хворого із стаціонарного відділення здійснюється:

 • якщо остаточно вирішенні питання протезування (ортезування) та навчання користуванню ТЗР з оформленням відповідної документації;

 • при необхідності значних затрат часу для виготовлення постійного протезно-ортопедичного виробу, хворий може бути тимчасово виписаний на старих, придатних до користування протезах, с наступною госпіталізацією для освоєння нових виробів;

 • якщо в зв’язку із загостренням супутніх захворювань, виникла необхідність переводу хворого в лікувальну установу МОЗ;

 • за грубе порушення внутрішнього розпорядку хворий виписується із стаціонарного відділення з обов’язковим оформленням необхідної документації та повідомленням в Управління соціального захисту за місцем проживання пацієнта.

При виписці пацієнтам надаються документи

відповідно з діючим законодавством:

виписка із карти протезування за формою № 27/о, затвердженою наказом МОЗ України від 29.12.2000р. № 369, в якій наведені результати протезування (ортезування), працюючому хворому (особі, що здійснює догляд за хворим) – листок непрацездатності, непрацюючому хворому – довідка про час перебування на протезуванні (ортезуванні) встановленого зразка.